Theory on sleeping floor I

-Theory on Sleeping Floor-

NHLspace København, 2013                                                                                                                                                                                                                                                                              Fast installasjon ved ABUP (Barne- og Ungdomspsykiatrisk Avd.) i Flekkefjord 2013

Trestavs eikeparkett og heltre eik.